ATV PRO Guide til sprøyteaggregater

Finn ut mer om sprayaggregater

Vi har et stort utvalg av sprøyter, sprøyteaggregater og annet verktøy for vedlikehold av grøntarealer. Med et solid utvalg av tilbehør og reservedeler kan du være sikker på å finne en ATV-sprøyte for akkurat ditt behov og vite at du kan ha verktøyet i mange år uten problemer! Denne veiledningen inneholder informasjon om fordelene med Fimcos høykvalitets sprayenheter.
Header ATV Sprayenhet

I denne guiden lærer du mer om:

- Fimco sprayenhet
- Sprøyteaggregat med spredebom
- Ugras og gjødsel
- Bruk av pulver- eller granulatbaserte midler
- AIXR dyser
- Vinterlagring
Oversikt Sprøyteaggregat
Sprayenhet oversikt
Hvordan virker sprøyten?
Sprayaggregat spruta
Sprøyten har lavtliggende inntak, noe som gir minimalt med søl.

Den elektriske membranpumpen aktiveres ved en trykkendring på utløpssiden og går kun når håndsprøytens håndtak trykkes ned eller når ventilen til sprøytebommen åpnes, noe som sparer batteriet!

Ved kjøring med sprøytebom med åpne ventiler kan du slå pumpen av og på fra førersetet med av/på-knappen på ledningsnettet koblet til batteriet.
Sprayaggregat kopplingar
De større sprøyteenhetene (95L) har en manifold montert etter pumpen for tilkobling av sprøytebommen, manifolden har også et uttak for manometre (Tilbehør) og en by-pass ventil for væske når man slipper håndtaket på håndsprøyten eller lukker ventilen til bommen.
Spreder bom ventiler
TF Dyser brukes på de mindre bommene (2 dyser) - Gir bred spredning med grovere dråper, fungerer med det meste ugress og gjødsel.

AIXR-dyser sitter på bommene med 3 eller flere dyser - AIXR-dysene produserer større dråper med luftinduksjon som gjør at væsken sprer seg mindre med vinden. Spredningen av dysene overlapper for å gi total dekning av sprayområdet. Fungerer med alt ugress og gjødsel og gir bedre spredning for soppdrepende midler og andre mindre vanlige ugrasmidler.

Alle Fimco sprayenheter er sertifisert "Round-Up Ready"
Bra å vite!
Fimco anbefaler at du kjøper ugras og gjødsel i flytende form til bruk i sprøyteaggregatene, ved bruk av pulverbaserte midler er det fare for at midlet ikke løser seg helt opp i vannet, noe som fører til at pumpen eller ledningene blir tette.

Hvis du må bruke pulver- eller granulatbasert bør dette først blandes til det løser seg opp i en separat tank og blandes grundig før du fyller det på tanken, Fimco anbefaler at du løser opp midlet i en separat beholder og deretter legger det til tanken når det er halvfull -fylt med vann, så blander du det i tanken og fyller resten av tanken med vann.

Fimco-sprøyter er egnet for alle typer ugress og gjødsel og er "Round-Up Ready", men de er ikke beregnet på noen type løsemidler, drivgass eller annen brennbar/oljebasert væske.

Når du er ferdig med sprøyting, anbefales det at du fyller tanken med rent vann og sprøyter gjennom systemet slik at det ikke dannes avleiringer i systemet.

Før vinterlagring skal tank, pumpe og ledninger være helt tømt for vann, verken pumpe eller tank skal oppbevares der det er fare for kuldegrader.