Kjøps- og leveringsbetingelser

ATVPRO.NO er et norskregistrert selskap med samme eier som det svenske selskapet ATV Huset AB.


Generelt
For deg som privatperson er det avstandsloven (se nedenfor for avbestillingsloven) og forbrukerloven som gjelder – som begge har strenge bestemmelser, noe som innebærer at loven gjelder, selv om du i praksis har avtalt noe annet. For selskaper, inkludert enkeltpersoner, gjelder Kjøpsloven, som er dispositiv, noe som vil si at at avtaler mellom selskaper gjelder primært før loven.

Når du som privatperson har registrert og gjort bestillingen din, samtykker du til at vi lagrer og bruker informasjonen i vår virksomhet for best å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi beskytter dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, og du har rett til å få tilgang til dataene samt å få disse slettet hvis du ønsker det.

Skulle noe vilkår anses for å være ugyldig i henhold til svensk lov eller EU-lov vil ikke dette si at kjøpsvilkårene i sin helhet blir ugyldige, men det ugyldige vilkåret erstattes med tilsvarende juridisk tekst.

Bestilling
Du kan kun bestille via nettbutikken vår. Alle andre typer bestillinger må avtales med oss på forhånd. Dersom du er under 18 år gammel må dette godkjennes av forelder eller annen foresatt. Slike godkjenninger kan gis ved at en forelder sender en skriftlig godkjenning til oss via e-post. Alle falske bestillinger vil spores og rapporteres til politiet, og dersom vi har lidd økonomisk eller blitt utsatt for andre skader vil vi kreve ersatning.

Betalingsansvar
Siden du som kunde aktivt velger å lese og godkjenne våre kjøpsvilkår før du bestiller noe fra nettbutikken godtar du også betalingsansvaret mot ATV-huset eller dets betalingspartnere.

MVA
Alle prisene på nettsiden vår er inkludert moms.

Leveringsbetingelser
Frakt: Utenom prisen for selve varen skal du også betale fraktkostnadene. Normalt sett tilkommer det ingen ytterligere avgifter utover dette.

Leveringstid: I nettbutikken er alle våre varer merket med indikasjon på hvor lang leveringstid det er. Vi må imidlertid reservere oss for at leveringsindikasjonen kan være basert på feil data, noe som betyr at det kan forekomme både tidligere levering og senere enn beregnet. Vi forbeholder oss retten til å slette ikke-leverbare varer fra bestillingen din med fradrag for det du kjøpt varen for. Hvis du ønsker å bestille et annet tilsvarende produkt skal dette betraktes som en ny bestilling. Hvis du ønsker å avbestille et produkt på grunn av leveringsforsinkelser er dette mulig før bestillingen er gjennomført (les mer om dette under "Avbestilling").

Delleveringer skjer kun ved forespørsel og medfører ingen ytterligere avgifter.

Leveringsmåter: Når du bestiller noe fra nettbutikken vil det også stå hvilken leveringsmåte du har valgt. Det er ditt ansvar å sørge for at adressen du har oppgitt ved bestilling er korrekt. 

Uavhentet pakke
Det er ditt ansvar å hente ut pakken på utleveringsstedet i løpet av den perioden som står oppgitt i brevet/meldingen. Dersom du ikke kan ta imot pakken når den leveres, eller ikke henter den ut på utleveringsstedet, vil den sendes tilbake til oss – og vi tar da et gebyr på kr 295 NOK for kostnadene dette medfører. Dersom denne kostnaden ikke betales vil kravet sendes videre til inkasso.

Endring av bestilling
Du kan gjøre endringer i bestillingen din frem til det at bestillingen er gjennomført og ferdigbehandlet – det vil si at faktura eller frakthandling er opprettet. Dersom endringen godkjennes og varen er i lager vil eventuelle prisforskjeller reguleres i henhold til den prisen som gjelder ved endringstidpunktet. Det er ikke mulig å endre i bestillinger etter at bestillingen er behandlet. Naturligvis kan derfor ikke bestillinger som allerede er sendt ut fra vårt system endres. Privatpersoner har derimot angrerett i forhåld til det som nevnes under overskriften ”Angrerett”.

Avbestilling
En avbestilling er ikke gyldig før du har mottatt en bekreftelse fra oss. Du kan avbestille bestillingen din kostnadsfritt frem til at bestillingen er behandlet, det vil si at faktura eller frakthandling er opprettet. Etter dette må du ta imot leveringen. Avbestilling av varer som ikke er lagerført eller som er bestilt og spesialprodusert for deg, er ikke mulig etter at vi har bestilt eller begynt med produksjonen av varen/tjenesten.

Angrerett

Som kunde hos oss har du 30 dagers åpent kjøp.


ATV Huset må motta bytte- eller returforespørselen din senest 30 dager etter at du har mottatt bestillingen din skriftlig via skjemaet på nettsiden. Senest 14 dager etter at denne forespørselen er besvart, skal varene sendes tilbake til oss.

I henhold til oppdateringen av fjernsalgsdirektivet som trådte i kraft den 13. juni 2014 gjelder nye regler for angrerett i forbindelse med fjernsalg.

Den nye loven gjør forskjell i at du som forbruker nå har rett til å returnere en vare selv om den er brukt i større utstrekning enn det som tidligere har vært nødvendig for å sikre at varen er i samme stand som da den først ble levert. I det tilfellet at du har håndtert varen utover den omfatning som beskrives her får du stå for varens verdiminskning og betale en viss sum tilbake til ATV Huset AB.

Får å gjøre håndteringen av returer og bytting så enkel som mulig for deg som kunde og for oss som selgere samt unngå eventuelle tvister/uenigheter velger ATV Huset å ha som policy og garanti for deg som kunde at dersom følgende punkter oppfylles ved retur eller bytte vil ikke noe fradrag for verdiminskning å være nødvendig. Dersom punktene ikke oppfylles vil ATV Huset i den grad det er nødvendig utnytte sin rett til å innkreve erstadning for varens verdiminskning. Denne erstatningen varierer, og forbrukeren vil bli informert før en eventuell tilbakebetaling skjer.

Retningslinjer for retur og bytte for å unngå fradrag for verdiminskning:
Dersom produktets emballasje er gjenlukkbar, har du rett til å åpne pakken og sjekke og teste produktet. Ved retur må produktet imidlertid være i samme stand som da du mottok varen og ligge i originalemballasjen.

Forespørsel om bytting/angring er mottatt av oss innen 14 dager etter at du har hentet forsendelsen. Du har da 14 dager for å sikre at varene når oss.

Produktet/varene må returneres i originalemballasjen, emballasjen må ikke bli skadet, og alt originalt innhold må være inkludert.

Produktet/varene får ikke ha blitt montert, brukt eller på annen måte avviklet fra sin opprinnelige tilstand.

Elektriske produkter i forseglet emballasje må ikke ha blitt brutt.

Dersom du vil utnytte angreretten skal du sende en skriftlig beskjed til oss, helst via e-post, med kontonummer eller post-/bankgironummer. Deretter tar vi stilling til hvorvidt du oppfyller de forutsetningene som kreves for at du skal kunne ta del av angreretten. Du vil så motta svar fra oss via e-post med informasjon om hvordan du skal returnere varen. Vær obs på at du må følge våre foreliggende anbefalinger når det kommer til emballasje og så videre. Det er også du som er pliktig til å betale fraktkostnadene.

Etter å ha mottatt den returnerte varen vil kjøpesummen med fradrag for opprinnelige fraktkostnader å refunderes til deg innen 14 dager fra det at vi mottok returen, under forutsetning at du ikke har brukt varen og at den returneres hel og med ubrutt emballasje.

Reklamasjon og tilbakekjøp i noen tilfeller
Hvis du som privatperson har mottatt et skadet produkt, eller at vi har sendt deg feil vare, må du reklamere varen innen 3 år fra det at du tok imot varen og senest innen 2 måneder fra det at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen.

Hvis du som bedrift har mottatt et skadet produkt eller at vi har sendt deg feil vare, må du umiddelbart etter at du tok imot varen sende oss en reklamasjon via e-post, forutsatt at du reklamerer skaden innen garantiperioden. Ellers henviser vi først og fremst til respektive produsent eller serviceplass.

Det gjelder for både privatpersoner og bedrifter, at den skadede varen/feilsendte varen skal returneres i samme emballasje og med samme transportfirma som da den ble tatt imot, i tillegg til en detaljert beskrivelse av feilen. Om vi ikke kan sende deg en ny vare innen rimelig tid vil vi refundere returkostnaden samt det du har betalt for den skadede eller feilsendte varen – men vi refunderer ikke beløpet for den opprinnelige frakten.

Kompatibilitetsproblemer er vanlige mellom ulike produkter, så vi anbefaler deg å gjøre så mye research som mulig før du bestiller for å unngå unødvendige kostnader.

Informasjon og bilder
Vi reserverer oss for eventuelle trykkefeil og feil informasjon/spesifikasjoner når det gjelder varer og tjenester som står oppført i vårt sortiment. Dersom det finnes bilder på nettbutikken vår skal de ikke vurderes som nøyaktige bilder av et bestemt produkt.

Force Majeure
Begge parter skal unntas fra avtalen dersom forholdene ligger utenfor partenes kontroll og forutsetningene er i slik grad at det kan betegnes som force majeure.

Følgende og lignende omstendigheter anses som Force Majeure:

Brann, krig, mobilisering, rekvisisjon, beslagleggelse, valutarestriksjoner, generell mangel på varer, mangel på transportmiddel, streik, restriksjoner på kjørekraft og feil eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører som skyldes omstendighetene nevnt i dette avsnittet eller andre omstendigheter løser ATV Huset AB fra ansvaret for forpliktelser som vi ikke er i stand til å gjennomføre grunnet hendelser utenfor vår kontroll.

Tvist
Om du er privatperson har vi som regel å alltid følge klagenemnda sine anbefalinger. Konflikter mellom firmaer/bedrifter avgjøres av domstol.

Link til ODR – EU sin felles side for konfliktløsninger: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Godkjenning
Ved godkjenning av våre kjøpsbetingelser bekrefter du at du som kunde hos ATV Huset AB har lest og forstått innholdet i kjøpsvilkårene.

Hvis du har spørsmål om noen av ATV Huset AB sine kjøpsbetingelser, vennligst kontakt oss.