ATV PRO Service Guide

Lær deg mer om hvordan du vedlikeholder og server din ATV selv

På ATV PRO finner du alle servicedetaljer som kreves for å vedlikeholde din firehjuling på best tenkelige måte. I denne guiden går vi gjennom steg for steg hvordan du utfører de vanligste servicemomentene på din ATV.

Guiden beskriver hvordan du:

- Skifter olje og oljefilter
- Skifter olje i sluttvekselen/differensialen
- Skifter luftfilter
- Skifter tennplugger
- Kontrollerer og bytter drivreim
- Og mye mer
Denne guiden beskriver hvordan du utfører grunnleggende service på ATV og hvor ofte service og vedlikehold skal utføres i henhold til generelle anbefalinger. Vennligst merk at denne veiledningen i sin helhet generelt er rettet mot firehjulinger, men det er forskjeller mellom forskjellige ATV-merker og modeller. Rådfør deg alltid med din servicehåndbok eller lokale verksted hvis du er usikker, eller kontakte oss på så vil vi hjelpe deg på veien. Vær også oppmerksom på at for å få eventuelle garantier fra produsenten må service utføres av et verksted på en profesjonell måte.
Skift av olje og oljefilte
Følgende beskrivelse refererer til firehjulinger som deler motor- og girolje. Dette er den vanligste typen firehjulsmotor og brukes av blant annet Arctic Cat, Allroad, CF Moto, Dinli, Goes, Hisun, Honda, Kawasaki, Kymco, SMC, Suzuki, TGB, Yamaha og flere andre. For firehjuler med separat motor/girkasseolje (først og fremst Can-Am & Polaris) er tilnærmingen i utgangspunktet den samme, men det er to forskjellige fyllings- og dreneringsplugger, samt to forskjellige oljer, som brukes.
1. Begynn med å bestille de nødvendige delene samt sørge for at du har riktig verktøy og utstyr for jobben.

a. Nødvendige deler: Motorolje/girkasseolje, oljefilter
b. Verktøy: Blokk eller pipenøkler for dreneringsplugger og eventuelt et oljefilterlokk samt polygrip eller oljefiltertang for fjerning av oljefilter.
c. Øvrig utstyr: Spilloljedunk, beskyttelseshansker, tørkekluter og en liten trakt.
2. Motor/girkasseolje skal byttes ut når oljen er ganske varm for å tømme så mye av den gamle oljen som mulig, varmkjør derfor firehjulingen før oljeskiftet for så å parkere firehjulingen på en grunn overflate før du begynner. det starter.
3. Finn påfyllingspluggen. Den sitter oftest på venstre eller høyre side av motoren i høyde med hvor du plasserer føttene på firehjulingen, ofte plassert bak en plastkåpe som kan fjernes for hånd. Påfyllingspluggen er ofte en kombinert oljepinne som også den kan fjernes for hånd uten problem.

Åpne pluggen for å unngå vakuum ved drenering.
Påfyllningsplugg
4. Lokaliser dreneringspluggen. Den sitter oftest like under motoren og er en av de boltene med større skalle, ofte 14-19 mm. Har firehjulingen din en skidbar i plast eller aluminium er disse som oftest utstyrt med hull for dreneringspluggen som kan hjelpe deg å lokalisere den.

Tips! Demontér skidbaren på din ATV om det ikke er for mye jobb så unngår du at skidbaren blir skitten og fettete av olje fra dreneringen.

Plasser en spilloljedunk under dreneringspluggen og gjern så pluggen.
Avtappningsplugg
5. Mens du venter på at oljen skal renne ut kan du lokalisere og demontere oljefilteret.

a. Det finnes to typer oljefilter på firehjulinger, innsatsfilter eller Spin-on-filter. Innsatsfilteret sitter i motoren, lettilgjengelig bak et filterlokk, mens Spin-On-filteret sitter fastskrudd fra utsiden på motoren.
 Insatsfilter / Spin-On Oljefilter
b. Lokaliser oljefilteret (høyest opp: Spin-On, nedenfor: innsatsfilter)
Lokalisering av filter
c. Spin-On-filteret fjernes enklest ved å ta tak i det med en polygrip, stor tang eller oljefilterverktøy. Den fjernes ved å skru den av mot klokken.

Innsatsfilteret sitter bak et lokk som ofte er rundt til formen og sitter på siden av motoren. Lokket har ofte 3 eller 4 skruer med 8 mm-skalle.

Tips! Det kommer til å renne ut litt når du fjerner oljefilteret, så legg en klut under så slipper du å søle ned hele motoren. Vær også obs på innsatsfilteret: Lokket som filteret sitter bak har ofte en o-ring som tetning, så sørg for at den sitter der den skal og at den er hel.
6. Etter at du har demontert oljefilteret og vasket overflaten der oljefilteret satt kan du forsiktig montere det nye oljefilteret.

a. Spin-On-filtere monteres kun for hånd. Påfør litt olje på o-ringen mot motoren før du skrur fast filteret og dra så fast så hard du kan med håndkraft.

b. Innsatsfilteret monteres med gummipakningen innover, og ofte sitter en fjær montert mellom filterlokket og oljefilteret, ikke glem denne!
7. Nå bør motor/girkasseoljen ha rent ut helt, sett tilbake dreneringspluggen under motoren igjen før du fyller på med ny motorolje. Det sitter ofte en metallpakning mellom oljepluggen og motoren, denne må veldig sjeldent skiftes og kan gjenbrukes med mindre du ikke har oppdaget tendenser til lekkasje rundt oljepluggen. Gjør rent oljepluggen og sørg for at ikke gjenger eller pakninger er skadet. Oljepluggen settes fast med låsegrep eller blokknøkkel for håndkraft, ofte til rundt 25-30 Nm. Sett pluggen skikkelig fast, men ikke for hardt. Pluggen må IKKE settes fast med muttertrekkere eller annet el/trykkluftverktøy!
8. Nå er det på tide å fylle på med ny motoren/girkasseolje. Sjekk hvor mye olje som er nødvendig for nettopp din firehjuling i servicehåndboken eller i informasjonen vedlagt i servicepakken på nettsiden vår for så å måle opp korrekt mengde olje.

Fyll motoroljen i påfyllingspluggen med en trakt for å unngå spredning og skru deretter på oljefyllingspluggen.

Tips! Vet du ikke hvor mye olje som er igjen i maskinen kan du alltids måle hvor mye olje som kom ut av maskinen og fylle på med samme mengde, det er da viktig at du kontrollerer oljenivået rett etter du har startet maskinen og har latt den gå et minutt eller to. Ellers er det bare å ringe oss så hjelper vi deg!

9. Før du starter opp ATV:en din igen kan det være lurt å gå igjennom følgende liste slik at du ikke går glipp av noe!
10. Sjekkliste for oljeskift:

a. Dreneringspluggen sitter der den skal og er skikkelig skrudd fast.
b. Det nye oljefilteret sitter der det skal og er skikkelig skrudd fast
c. Korrekt mengde olje er påfylt.
d. Påfyllingspluggen er skrudd fast.
11. Nå kan du starte opp firehjulingen og la den gå i 1-2 minutter. Kontroller så oljepinnen (som ofte er samme som påfyllingspluggen) slik at oljenivået er korrekt. Juster ved behov.
Oljesticka
Viktig å tenke på:

Kontroller alltid med servicehåndboken, det lokale verkstedet eller oss på for å være sikker på at du bruker riktig olje, riktig oljekvantitet og riktig oljefilter for din ATV.

I nesten alle firehjulinger må en motorolje av MC-type brukes, så du kan altså IKKE bruke vanlig bilmotorolje. Dette skyldes at en standard bilmotorolje mangler de tilsetningsstoffer/ingredienser som gjør at glidekoblingen du finner i nesten alle firehjulsdriftfunksjoner fungerer som den skal og ikke ødelegges. Hvis du bruker en vanlig bilmotorolje er det høy risiko for at clutchen på din ATV slites ut og vil bli ødelagt veldig raskt.

Du vil enkelt se på en motorolje hvorvidt den er tilpasset for våtkobling eller ikke ved å sjekke om den er JASO-merket; vanligvis JASO MA/JASO MA 2.
Oljeskift i differensial/sluttveksel
Differensialen og sluttvekselen på firehjulingen din er de delene som fordeler kraften fra propellakselen og ut til hjulene via drivakslene – altså de ”klumpene” som drivakslene går inn i. En firehjulsdreven ATV har vanligvis en differensial som kobler til firehjulsdriften og muligens differensiallåsen.

Differensialen ovenfor distribuerer kraften slik at hjulet med minst motstand kjører mest når firehjulsdriften er tilkoblet, noe som gjør det enklere å styre firehjulingen. Med differensiallåsen aktivert, låser differensialen begge hjulene slik at de kjører like mye. Det blir da tyngre og vanskeligere å svinge firehjulingen dersom du setter deg fast.

Sluttvekselen er plassert på baksiden av ATV:en og fordeler kraften fra propellakselen til hjulene via drivakselene. Sluttvekselen på de fleste firehjulinger på markedet er ikke ”diffede”, noe som vil si at begge kjøreakslene bruker samme mengde kraft hele tiden. Dette gjør at det kan bli merker på plenen hjemme hvis du svinger for hardt. Det finnes firehjulinger med ”diffede” sluttveksler, men det er veldig uvanlig.
1. Begynn med å bestille de nødvendige delene samt kontrollere at du har riktig verktøy og utstyr for jobben.

a. Nødvendige deler: Differensial/sluttvekselolje.
b. Verktøy: Blokk, pipenøkkel eller gjengetapper for dreneringsplugger og påfyllingsplugger.
c. Øvrig utstyr: Spilloljedunk, beskyttelseshansker, tørkekluter og en liten trakt.
2. Plasser firehjulingen på en grunn overflate før du begynner.
3. Lokaliser påfyllingspluggen. Påfyllingspluggen er ofte en kombinert påfyllings- og nivåplugg, og den sitter ofte på høyre eller venstre side av sluttvekselen/differensialen og har ofte en 14-16 mm skalle eller sekskantet skalle. Noen modeller har separate påfyllingsplugger og nivåplugger, og da sitter nivåpluggen oftest like under påfyllingspluggen – mens noen modeller ikke har nivåplugger i det hele tatt.
Påfyllningsplugg
4. Lokaliser dreneringspluggen. Den sitter oftest like under motoren og er en av de boltene med større skalle, ofte 14-19 mm. Har firehjulingen din en skidbar i plast eller aluminium er disse som oftest utstyrt med hull for dreneringspluggen som kan hjelpe deg å lokalisere den.

Tips! Demontér skidbaren på din ATV om det ikke er for mye jobb så unngår du at skidbaren blir skitten og fettete av olje fra dreneringen.

Plasser en spilloljedunk under dreneringspluggen og gjern så pluggen.
Avtappningsplugg
5. Nå bør motor/girkasseoljen ha rent ut helt, sett tilbake dreneringspluggen under motoren igjen før du fyller på med ny motorolje. Det sitter ofte en metallpakning mellom oljepluggen og motoren, denne må veldig sjeldent skiftes og kan gjenbrukes med mindre du ikke har oppdaget tendenser til lekkasje rundt oljepluggen. Gjør rent oljepluggen og sørg for at ikke gjenger eller pakninger er skadet. Oljepluggen settes fast med låsegrep eller blokknøkkel for håndkraft, ofte til rundt 25-30 Nm. Sett pluggen skikkelig fast, men ikke for hardt. Pluggen må IKKE settes fast med muttertrekkere eller annet el/trykkluftverktøy!
6. Nå er det på tide å fylle på med ny motoren/girkasseolje. Sjekk hvor mye olje som er nødvendig for nettopp din firehjuling i servicehåndboken eller i informasjonen vedlagt i servicepakken på nettsiden vår for så å måle opp korrekt mengde olje.

Fyll motoroljen i påfyllingspluggen med en trakt for å unngå spredning og skru deretter på oljefyllingspluggen.

Tips! Trekk en bit slange på trakten eller mål opp litt olje i en gammel flaske med slange så blir det lettere å fylle på oljen da påfyllingspluggen kan sitte litt trangt til innimellom.
Påfyllningsplugg
7. Før du starter opp ATV:en din igen kan det være lurt å gå igjennom følgende liste slik at du ikke går glipp av noe!
8. Checklista Oljebyte:

a. Dreneringspluggen sitter der den skal og er skikkelig skrudd fast.
b. Korrekt mengde olje er påfylt.
c. Påfyllingspluggen sitter der den skal og er skikkelig skrudd fast.
Tenk på:

Kontroller alltid med servicehåndboken, det lokale verkstedet eller oss på ATV for å være sikker på at du bruker riktig olje, riktig oljekvantitet og riktig oljefilter for din ATV.

I nesten alle firehjulinger skal en 75W-90 differensial/girkasseolje brukes i sluttvekselen og differensialen och det pleier å gå ca 3-5 dl olje ved oljeskift. Det hender dog at det finnes firehjulinger med momentinnkjennende differensialer med innebygde bremser, og i disse må du bruke en olje med spesielle såkalte ”Limited Slip/LS”-additiver brukes, ellers risikerer du å ødelegge delene i differensialen. Det finnes også firehjulinger der ”vanlig” MC-motorolje brukes.
Eksempel Differensialoljer
Skifte tennplugger
Tennpluggene på dagens firehjulinger bør skiftes med omtrent 300 mils intervaller i følge produsentenes anbefalinger. I alle våre servicekit er nye tennplugger inkludert da det ofte lønner seg å bytte tennplugger ved hver service for å sørge for at du har en frisk og fin plugg slik at ATV:en din alltid starter når du trenger den.
1. Begynn med å bestille de nødvendige delene samt kontrollere at du har riktig verktøy og utstyr for jobben.

a. Nødvendige deler: Tennplugger
b. Verktøy: Tennpluggnøkkel eller tennpluggpipe til skralle (ofte 16, 18, 21 eller 26 mm).
2. Lokaliser tennpluggen, den sitter øverst på motoren, enten skrudd inn i toppen eller i midten av toppen. Se etter tenningskabelen som ofte er den eneste kraftige ledningen som går til toppen av firehjulingen, og følg den til tennpluggen.
Lokalisering av tändstift
3. Løsne tennhetten og bruk tennpluggpipe eller tennpluggnøkkel for å løsne tennpluggen, tennpluggen løsnes mot klokken.
4. Etter at du har demontert den gamle tennpluggen kan du inspisere den for å få en kjapp status på motoren din.

a. Er tennpluggen oboy-brun tyder dette på at forbrenningen i motoren fungerer som den skal.
b. Er pluggen svart og/eller klissete tyder dette på at firehjulingen ”går fettete”, det vil si at den får for mye bensin i forhold til luft for at forbrenningen skal være optimal. Dette kan skyldes at choken på ATV:en har hengt seg, at firehjulingen har for store munnstykker i forgasseren (om det er en forgassermodell), men det kan også være fordi tennpluggen er slitt og ikke orker å forbrenne bensinen like bra som før.
c. Er pluggen hvitaktig tyder dette på at firehjulingen går ”magert”, det vil si at den får for mye luft i forhold til drivstoff. Dette kan skyldes for små dyser i forgasseren eller at luftfilter av ettermarkedstypen og den trimmede typen har blitt montert og slipper igjennom mer luft enn originalfilteret.
5. Ser alt bra ut kan du montere den nye tennpluggen med tennpluggnøkkelen for hånd slik at den sitter skikkelig, men ikke dra for hardt. Normalt dreiemoment er ca 20 Nm.

Tenk på:

Kontroller alltid med servicehåndboken, det lokale verkstedet eller oss på for å være sikker på at du monterer riktig tennplugg. Du skal aldri tvinge fast tennpluggen, og skru alltid fast tennpluggen for hånd til å begynne med sånn at du ser at den sitter riktig.
Skifte luftfilter
Luftfilteret har til oppgave å filtrere luften som firehjulingen trenger for forbrenning i motoren. Hvis luften ikke er riktig filtrert, kommer små partikler og smuss inn i motoren som kan forårsake alvorlig skade. Et tett luftfilter kan også påvirke firehjulingens ytelse betydelig, da motoren er avhengig av god lufttilgang for å fungere optimalt. Derfor må du alltid sjekke luftfilteret på din ATV for å sikre at det er helt rent. Hvis du kjører i miljøer med mange dammer eller leire, anbefales det at du sjekker filteret oftere enn det generelle serviceintervaller anbefaler.
1. Begynn med å bestille de nødvendige delene samt kontrollere at du har riktig verktøy og utstyr for jobben.

a. Nødvendige deler: Luftfilter.
b. Verktøy: Oftest kun en skrutrekker.

2. Lokaliser luftfilteret, det sitter i en luftboks som ofte er plassert under setet på din ATV. Luftfilterlokket sitter ofte fast med clips som man fjerner for hånd. Luftfilteret kan også sitte der bensintanken normalt sitter. Dette gjelder normalt sett firehjulinger hvor bensintanken er plassert bak – Suzuki King Quad og Arctic Cat 550/700 er eksempler på dette.
Lokalisering av filter
3. Demonter luftfilteret fra luftboksen, innimellom følger det med en skrue eller slangeklemme.
4. De fleste luftfiltere på dagens firehjulinger er såkalte skumfiltere, i motsetning til eldre maskiner som har papirfilter. Fordelen med skumfilter er at du kan rengjøre og gjenbruke et skumfilter flere ganger før det må skiftes ut. Et skumfilter sitter ofte i en filterkurv som gjør at den holder formen. Ta filterkurven ut av luftfilteret og sørg for at det ikke er skadet.
Filterkorg
5. Du kan nå enten skifte til et nytt luftfilter eller rengjøre det nåværende filteret.

a. Er luftfilteret gammelt og ikke byttet ut på lenge, er skadet eller rengjort flere ganger tidligere bør du bytte til et nytt luftfilter.
b. Är luftfilteret helt og ikke for gammelt kan du benytte deg av en luftfiltervask for å rengjøre det, luftviltervask er ofte et sterkt løsningsmiddel som rengjører og løser opp eventuell gammel luftfilterolje. Luftfiltervask bør håndteres varsomt, og beskyttelseshansker må brukes. Luftfiltervask må ikke helles ut i naturen eller i vasken når du er klar med rengjøringen.
Tips! Luftfilterolje er en olje som brukes på skumluftfilter og anbefales om du kjører i bløte eller støvete miljøer. Luftfilteroljen påføres direkte åp skumfilteret og helles eller sprayes på og ”knaes” så inn. Luftfilteroljen gjør at de aller minste partiklene fanges opp, og den er også vannavvisende.
Skift og/eller kontrollering av drivreimen
De aller fleste produsenter anbefaler at drivereimen skiftes med 200-300 mils intervaller.

Nesten alle firehjulinger i dag har en automatisk girkasse av typen CVT/Variator. I det styrer en drivreim skiftefritt ved hjelp av variatorvekter og fjærer. Drivreimen som finnes i variatoren kan virke hard og må derfor inspiseres etter slitasje og skiftes med jevne mellomrom. Å stå i skogen et sted med ødelagt drivreim er aldri gøy, så sjekk drivreimen med jevne mellomrom og sørg for å ha en ekstra drivreim hjemme for sikkerhets skyld.
1. Begynn med å bestille de nødvendige delene samt kontrollere at du har riktig verktøy og utstyr for jobben.

a. Nødvendige deler: Drivreim
b. Verktøy: Pipe, bits- eller blokknøkler for demontering av variatorkåpen, pipe og muttertrekker for demontering av sentrumbolt til variatorplaten. Pipen er oftest 20-35 mm.
c. På noen firehjulinger kreves spesialverktøy for demontering av variatoren – mange Polaris-modeller krever dette. Kontakt oss om du trenger spesialverktøy til variatoren på din ATV.
2. Drivreimen sitter bak variatorluen som sitter på høyre eller venstre side av motoren, og den er avlang og har oftest flere mindre bolter (ofte med 8 mm skalle).
Variatorkåpa
3. Bak variatorluen finner du variatoren som sitter både foran og bak (primær og sekundær variator)

For å bytte drivreimen må du fjerne sentrummutteren som holder variatoren foran. En muttertrekker kreves for å demontere variatoren foran, eller vil variatoren bare snurre rundt når du prøver å fjerne sentrummutteren. Alternativt kan du bruke en mothold for å låse variatorskiven samtidig som du fjerner sentrummutteren med sperreskaft.
Lossa centrummutter
4. Du skal nå fjerne og måle drivreimen, minste anbefalte bredde på remmen står spesifisert i servicehåndboken din og varierer fra modell til modell. Er reimen synlig skadet må den skiftes uansett bredde. Er reimen utenfor servicemålet skal den skiftes. Den gamle reimen kan du alltids spare og ha i reserve dersom du trenger å skifte drivreim akutt.
Drivrem mått
5. Når du monterer tilbake den nye drivreimen må du først trykke variatoren bak fra hverandre sånn at reimen kommer ned en bit mellom skivene. Du kan også banke den forsiktig ned mellom skivene i variatoren bak med en gummiklubbe.

Drivreimen skal monteras slik at teksten på reimens overside kan leses.
Montering av drivrem
6. Monter tilbake variatoren foran, og sentrummutteren.
Tips! Sørg for at variatorvektene som ligger i variatoren foran er runde og ikke slitte, samt blås rent variatoren foran for smuss og støv. Sjekk også rundt i variatorhuset etter skader og smuss, og rengjør ved behov.

Du kan også sjekke at variatorens ventilasjon er fri for smuss, det sitter oftest en plastslange foran og bak. Sjekk så disse ikke er blokkerte eller skadet. Innimellom sitter det et filternett eller skumgummi i disse rørene som du kan ta ut og rengjøre. Det er viktig at variatorens ventilasjon fungerer som den skal da det er stor varmeutvikling i variatoren, og blir drivreimen for varm forverres levetiden betydelig.
Variator
På ATV Pro har vi deler, komplette servicekit og verkstedshåndbøker til alle kjente ATV- og UTV-merker og modeller. Finner du ikke delene du er på utkikk etter på nettsiden vår? Kontakt oss så hjelper vi deg!
Er du på utkikk etter en modellspesifikk service/verkstedsmanual til din ATV har vi tilgang på originale ATV-håndbøker og guider til Arctic Cat, Allroad, Accecc, Cectek, CF Moto, Dinli, Goes, Hisun, SMC og TGB. Når det gjelder andre merker har vi også verkstedsmanualer fra Haynes & Clymer.
Serviceintervaller
Serviceintervaller

Serviceintervaller

Serviceintervaller
Serviceintervaller