ATVPRO veiledning til start av reléfeilsøking

Lær hvordan du feilsøker startreléet i ATV-er og UTV-er

Hvis du trykker på startknappen på din quad og den klikker, må startreléet sannsynligvis byttes. Prøv å koble til et startbatteri til din ATV for å sikre at startstrømmen er tilstrekkelig, hvis startreléet fortsatt klikker så er dette sannsynligvis utslitt og må skiftes. I denne guiden går vi gjennom hvordan du feilsøker startreléet for din ATV og UTV.
Feilsøk startrelé
Det finnes forskjellige varianter av å koble til startstrømmen, men veien nedenfor er den vanligste måten å feilsøke på.
- Mål på tvers av de grove polene til startreléet (multimeter satt til DC > 20V). Når du ikke trykker på knappen skal verdien i multimeteret være den samme som batterispenningen, ca 12-13V.
- Når du trykker på startknappen skal verdien i multimeteret være 0V (med multimeteret måler du forskjellen mellom polene, når du får 0V betyr det at batteristrømmen er sendt gjennom reléet til startmotoren og den skal da snurre). Hvis det fortsatt er 12-13V, er startreléet mest sannsynlig ødelagt
- Hvis du får 0v forskjell over polene med knappen trykket men startmotoren fortsatt ikke snurrer, så er enten startmotoren ødelagt eller du har kabelbrudd mellom startrelé/startmotor eller dårlig jording i starteren motor (startmotoren jorder gjennom chassiset til motorblokken).
- Du kan også måle startreléets forsyningsstrøm (strømmen som får startreléet til å slå seg på) denne måles på de to pinnene/kontaktstykket som sitter på reléet (hvis reléet ditt har flere pinner er det som regel de nærmest de grove polene, de andre pinnene leverer ofte strøm til andre funksjoner på ATV-en din)
- Mellom pinnene på forsyningsstrømmen må du ha 0V i normalmodus og 12V (eller batterispenning) når knappen trykkes.
- Hvis du har 12V når knappen trykkes inn men startreléet bare klikker eller startmotoren ikke snurrer, er trolig releet ødelagt)